82. Latvijas Universitātes starptautiskajā zinātniskajā konferencē atsevišķi izcelta HPC tēma

22. februārī no plkst. 10.00 līdz plkst. 16:00 notiks zinātnisku referātu lasījumi par augstas veiktspējas skaitļošanas (High-Performance Computing (HPC)) izmantošanu skaitliskajā modelēšanā. Latvijas zinātniekus, kuri savos pētījumos ir izmantojuši HPC resursus, aicinām pieteikt sava referāta tēmu līdz 4. februārim.

Šī atsevišķā HPC tēmai veltītā sekcija Latvijas Universitātes (LU) 82. starptautiskajā zinātniskajā konferencē ir īpaša iespēja izcelt atklājumus, kas veidojušies, pielietojot skaitliskās modelēšanas un augstas veiktspējas skaitļošanas iespējas LU un tās partnerinstitūcijās. Vienlaikus tā atvērta arī pētniecībai, kurā skaitliskās modelēšanas pielietojums vēl nav izveidots, ja ieraugāmi ieguvumi, ko skaitliskās modelēšanas metodes varētu atklāt tēmas izpratnē nākotnē.

Šī LU konferences sekcija tiek organizēta sadarbībā ar Latvijas HPC kompetences centru “SuperS”.

Plašāk par konferences HPC sekciju: https://conferences.lu.lv/event/470/

Kā konferencei pieteikt savu referātu?

Lūgums sūtīt pieteikumu, norādot referāta nosaukumu, autorus un pārstāvēto institūciju līdz 4. februārim, nosūtot to uz [email protected].

Sekcijas sēdei izvēlēto referātu autori par dalību tiks individuāli informēti. Iesniegšanas termiņš referāta tēzēm angļu valodā 1 lpp. apjomā – 14. februāris.

Tēzes tiks publicētas brīvpieejas elektroniskā krājumā. LU Skaitliskās modelēšanas institūta pirms gada organizētās sekcijas Virtuālie modeļi ilgtspējīgai un drošai dzīves videi tēžu krājums pieejams šeit: https://conferences.lu.lv/event/211/attachments/224/564/Tezu_krajums_2023.pdf.

Papildu jautājumiem: [email protected].