EuroCC pārstāvji tiekas ar AS Latvijas Valsts Meži

2021. gada 30. aprīlī norisinājās EuroCC Latvijas projekta pārstāvju organizēts izglītojošs seminārs AS “Latvijas Valsts meži” darbiniekiem par augstas veiktspējas skaitļošanas (saīsinājumā no angļu valodas – HPC) tehnoloģijām un iespējām.

Semināra laikā dalībniekiem tika sniegts ieskats par HPC pielietojumu skaitliskajā modelēšanā, stāstīts par HPC tehnoloģiju infrastruktūru, demonstrēts praktisks HPC aprēķina piemērs, kā arī sniegta prezentācija par mašīnmācīšanos – dziļās apmācības neironu tīkliem.

Pasākums veidots ar mērķi izglītot par HPC tehnoloģijām un iespējām, kā arī veicināt iedvesmu HPC izmantot organizāciju ikdienas darbībā, lai uzlaboto to efektivitāti un palīdzētu nodrošināt mūsdienu digitalizācijas attīstības tempiem atbilstošu prasmi izmantot tehnoloģijas, kas ir kļuvušas par standartu straujai un viedai attīstībai.

Latvijā un citās Eiropas valstīs H2020 projekta ietvaros tiek veidoti HPC kompetences centri. Latviju šajā projektā pārstāv RTU HPC centrs sadarbībā ar LU Skaitliskās modelēšanas institūtu. Projekta laikā izveidoto kompetences centru uzdevums ir veidot vienas pieturas HPC kontaktpunktu – vienotu atbalsta struktūru, lai veicinātu HPC iespēju izmantošanu augstākajā izglītībā, pētniecībā, publiskajā administrācijā, visa veida uzņēmējdarbībā, tajā skaitā rūpniecībā.