Latvijā tiek veidots augstas veiktspējas skaitļošanas kompetences centrs

Rīgas Tehniskās universitātes HPC centrs kopā ar Latvijas Universitātes Skaitliskās modelēšanas institūtu sākuši realizēt vērienīgu Eiropas Savienības projektu, kura mērķis ir izveidot starptautisku augstas veiktspējas skaitļošanas kompetences centru tīklu. Viens no centriem būs Latvijā.

Projektā “Nacionālie kompetences centri EuroHPC ietvaros EuroCC” izveidoto kompetences centru uzdevums būs nodrošināt vienotu atbalsta struktūru, lai veicinātu HPC iespēju izmantošanu augstākajā izglītībā, pētniecībā, publiskajā administrācijā un industrijā. Kompetences centri apkopos visās ES valstīs pieejamās zināšanas, pieredzi un skaitļošanas resursus.

Projekti EuroCC un CASTIEL veicinās virzību uz augstas klases HPC ekosistēmas izveidi Eiropā. Šos projektus atbalsta Eiropas Komisija un tās izveidotais kopuzņēmums EuroHPC, kurā iesaistījusies arī Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija. Abu nozīmīgo projektu koordinators ir Štutgartes universitātes HPC centrs (HLRS). Bastian Koller no HLRS PrimeurMagazin videointervijā var uzzināt vairāk par EURO HPC projektiem, tai skaitā EUROCC un CASTIEL.

Projektam starts dots šī gada 1. septembrī. Tā īstenošanā divu gadu garumā sadarbosies 33 valstis. EuroCC projekta kopējais finansējums pārsniedz 56 miljonus eiro.

Vienlaikus ar EuroCC projektu uzsākts arī ar to saistītais projekts CASTIEL, kura mērķis ir koordinēt sadarbību starp EuroCC projektā iesaistītajiem nacionālajiem kompetences centriem. CASTIEL nodrošinās informācijas apmaiņu, izglītošanās un stažēšanās iespējas, kā arī veicinās biznesa attīstīšanas iespējas un sadarbību ar industriju.