Ievadkurss MATLAB (2.daļa)

“Ievadkurss MATLAB” 2.daļā tiek piedāvāta iespēja turpināt apgūt programmēšanas valodas MATLAB pamatus. Dotais kurss ir veidots kā turpinājums kursam “Ievadkurss MATLAB”. Dalībnieki turpinās apgūt augsta līmeņa programmēšanas valodu MATLAB– elementārās matemātikas funkcijas, lineāras algebras funkcijas, kā arī grafiku izveides jautājumus. Tiks izskatīti optimizācijas jautājumi: minimizācija, vienas, vairāku mainīgu funkciju gadījumā, aizvietošana ar ortogonālu funkciju rindu un optimizācijas problēmas formulēšanas pieeja. Tāpat tiks apskatīti arī diferenciālo vienādojumu risināšanas pamatjautājumi, kā arī aplikāciju veidošana ar app builder un rēķināšana, izmantojot paralēlo skaitīšanu. Lielākā daļa apskatīto funkciju ir ar iebūvētām HPC (High-Performance Computing) rēķināšanas iespējām.
Kursa vadītājs: Dr.Sc.Ing. Māris Tērauds.

MATLAB ir augsta līmeņa valoda un interaktīva vide skaitliskiem aprēķiniem, vizualizēšanai un programmēšanai.

Lai saņemtu sertifikātu par piedalīšanos kursā, jābūt apmeklētiem 75% nodarbību un izpidlītiem mājasdarbiem.

Kursa mērķis un uzdevumi

Kursa mērķis ir attīstīt kursa dalībnieku iemaņas darbā ar MATLAB programmatūru, lai iegūtās zināšanas varētu izmantot arī darbā ar HPC.

Mācību kursa uzdevumi:

  1. Iepazīstināt dalībniekus ar elementārās matemātikas un lineārās algebras funkcijām MATLAB.
  2. Apskatīt optimizācijas jautājumu un diferenciālus vienādojumu risināšanu MATLAB.
  3. Apskatīt aplikāciju veidošanu no savas programmas, izmantojot app building.
Mācību kursi notiks interaktīvu (līdzdarbošanās) lekciju veidā, atkārtojot stāstīto savā datorā un uzdodot jautājumus.

Tēmas

Kursā tiks apskatītas sekojošas tēmas:

  • MATLAB funkcijas grafiku izveidei;
  • Optimizācijas jautājumi (minimizācija, minimizācija vairāku mainīgo funkcijai, regresija). Funkcijas ar iebūvētām HPC rēķināšanas iespējām;
  • Optimizācijas jautājumi (funkcijas aizvietošana ar ortogonālo funkciju rindu, optimizācijas problēmas definēšana, optimproblem, optimvar, solve);
  • Lineāras algebras funkciju apskats (ar iebūvētām HPC rēķināšanas iespējām) MATLAB dekompozīcijas, determinanti, u.c. 
  • Elementārās matemātikas funkcijas (ar iebūvētām HPC rēķināšanas iespējām) MATLAB;
  • Diferenciālo vienādojumu risināšana;
  • App Building.