Atvērtā HPC nedēļa 2023 ir noslēgusies

Ar unikālu superdatora demonstrējumu darbībā un dalību Pasaules latviešu zinātnieku kongresā Latvijā aizvadīta Atvērtā HPC nedēļa, kura šogad notika jau trešo gadu pēc kārtas.

Superskaitļošanas jeb augstas veiktspējas skaitļošanas (High-Performance Computing (HPC) kompetences centrs Latvijā Atvērtās HPC nedēļas laikā organizēja trīs dažādus pasākumus, lai dažādām mērķa grupām plašāk stāstītu par superdatora priekšrocībām un to, kad un kā superdatoru vislabāk izmantot.

Pasākumu laikā bija iespējams iepazīties ar dažādiem superdatora lietošanas pieredzes stāstiem, piemēram, kā superdators palīdz energoefektivitātes palielināšanai, upju un jūras radītās erozijas prognozēšanai, plūdu modelēšanai u.tml. Tāpat interesentiem bija iespēja klātienē apskatīt, kāds izskatās RTU superdators un citi Datu centrā esošie superdatori.

Izzinošs seminārs kolēģiem no EDIH notika 21. jūnijā

HPC kompetences centrs Latvijkā “SuperS” 21. jūnijā pārstāvjiem no Eiropas Digitālo inovāciju centra jeb EDIH (European Digital Innovation Hubs) stāstīja par superdatoriem jeb HPC infrastruktūru.

Lai varētu efektīvāk nodrošināt atbalstu uz digitālo transformāciju vērstajām organizācijām, EDIH eksperti seminārā tika iepazīstināti ar superdatoru darbības principiem un plašajām pielietojumu iespējām, piemēram, kā uzņēmumos optimizēt iekšējos procesus, ieviest jaunas sistēmas vai izstrādāt jaunus produktus ar superdatora palīdzību.

Šis ir tikai viens no paredzētajiem EDIH un Latvijas HPC kompetences centra sadarbības pasākumiem, kura mērķis ir veicināt Latvijā esošo organizāciju digitalizāciju un atbalstītu uzņēmumus ceļā uz lielāku konkurētspēju. Arī turpmāk plānojam organizēt izglītojošus seminārus un atbalsta pasākumus Latvijā esošajām organizācijām, lai veicinātu digitālo tehnoloģiju priekšrocību pieejamību.

Pašlaik Latvijā ir divi Eiropas Digitālo inovāciju centri – Latvijas Digitālais akselerators un Latvijas IT klasteris. To uzdevums ir nodrošināt organizācijām digitālā brieduma testu, palīdzēt izveidot digitālo attīstības ceļa karti un novērtēt ceļa kartes izpildi, lai organizācijas varētu saņemt Latvijas un Eiropas Savienības finansiālo un cita veida atbalstu.

Latvijas HPC kompetences centrs izveidots, lai veicinātu superdatoru un ar to saistīto tehnoloģiju izmantošanu uzņēmējdarbībā, rūpniecībā, izglītībā, un valsts sektorā.

Pasākuma prezentācija

Pirmie soļi HPC izmantošanā.

Papildus materiāls: Superdatora pielietojuma piemēri no visas Eiropas.

Uzņēmēji tikās Biznesa brokastīs un iepazina HPC iespējas

Kā palielināt uzņēmumu konkurētspēju vietējā un starptautiskā tirgū? Kā samazināt izmaksas un palielināt efektivitāti? Biznesa brokastīs Atvērtās HPC nedēļas laikā ikviens varēja iepazīt plašāk superdatora jeb HPC klastera piedāvātās iespējas, kā arī praktiski dzīvē redzēt, kā darbojas daļa no superdatora. Pasākumu laikā notika demonstrējums – vienas mazas HPC klastera daļas darbība.

Tāpat Biznesa brokastīs savā pieredzes stāstā dalījās jaunuzņēmums “CastPrint”, kas nodarbojas ar individuāli pielāgotu 3D drukātu fiksatoru izveidi dažādu veida lūzumu ārstēšanai. Pēc tam, kad ražošanas ciklā tika iekļauti superdatorā veikti aprēķini un modelēšana, ražošanas ciklu bija iespējams efektivizēt (un arī paātrināt) par aptuveni 25 %.

Pasākuma prezentācijas

Kāpec runāt par superdatoriem (HPC)?

Superdatoru pielietojuma piemēri.

CastPrint pieredzes stāsts – Palielināta ražošanas kapacitāte un samazināts plastmasas izlietojums, pateicoties HPC tehnoloģiju ieviešanai uzņēmumā.

Pašvaldību pēcpusdiena 27. jūnijā tika veltīta pašvaldību institūcijām un akadēmiskajam sektoram

Informatīvajā pēcpusdienā ikviens varēja uzzināt, kā superdatora izmantošana varētu atvieglot darbu, strādājot publiskajā sektorā, kādas iespējas piedāvā superdators un kā praktiski sākt darbu uz tā.

RTU profesors Māris Kaļinka dalījās pieredzē, kā tautsaimniecībā izmantot digitālo dvīņu pieeju, bet RTU profesors Mārtiņš Reiniks stāstīja, kā veikt sarežģītu būvju degradācijas monitoringu, izmantojot HPC infrastruktūru. Savukārt, RTU HPC centrs rādīja, kā dzīvē darbojas daļiņa no jaudīgā superdatora, kā arī dalījās ar praktisku informāciju, kādas iespējas piedāvā superdators jeb HPC.

Pasākuma prezentācijas

Eiropas HPC kompetenču centra projekts un tā piedāvātās iespējas.

Daži praktiski HPC pielietojumi.

No galda datora līdz superdatoram. Pirmie soļi HPC izmantošanā.

Būvju degradācijas monitorings.

RTU HPC centra resursi un piedāvātās iespejas.

Atvērtās HPC nedēļas laikā interesentiem bija iespēja arī aiziet ekskursijā uz Datu centru, lai klātienē ieraudzītu, kāds izskatās RTU superdators “Rudens” un citi lielāko universitāšu HPC resursi un cik daudz vietas tie aizņem.

Ar HPC demonstrējumiem 28. jūnijā piedalījāmies Pasaules latviešu zinātnieku kongresā

Atvērtās HPC nedēļas izskaņā Pasaules latviešu zinātnieku kongresa laikā RTU HPC centrs, tai skaitā “SuperS” HPC kompetences centra pārstāvji, klātesošos iepazīstināja ar HPC risinājumu piemēriem. RTU Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūta pētnieks Romāns Kušņins rādīja, kā ar superdatora palīdzību notvert gaisā esošos mikroviļņus, kurus varētu izmantot enerģijas ražošanā.

RTU Teorētiskās mehānikas un materiālu pretestības katedras docente Sabīne Upnere rādīja plūsmu modelēšanu (izmantojot skaitliskās hidrodinamikas (Computational Fluid Dynamics), un izmantojot HPC resursus. Bet RTU HPC centra informācijas tehnoloģiju administrators Aleksandrs Gutcaits kopā ar LU jauno zinātnieku Kristeru Kokaru demonstrēja SIA “CastPrint” piemēru un stāstīja, kā praktiski uzsākt darbu uz superdatora.

Ar EuroCC projektā izstrādātajiem demo-cases var iepazīties šeit.