Aicinām uz ceturto Baltijas superdatoru un mākoņu konferenci

Aicinām zinātniekus, HPC ekspertus, jomas speciālistus, interesentus, kā arī studentus un politikas veidotājus apmeklēt ceturto Baltijas superdatoru un mākoņu konferenci, kas notiks no 11. līdz 12. aprīlim, Rīgas Tehniskajā universitātē.

Pēdējo gadu laikā visā pasaulē aizvien vairāk tiek izmantota augstas veiktspējas skaitļošanas (High-Performance Computing (HPC)) infrastruktūra jeb superdatori. Visā Eiropā valstis aizvien vairāk iegulda HPC resursu attīstībā. Kas ir svarīgākie pagrieziena punkti HPC jomas attīstībā visā Eiropā un kurp dodamies tālāk – konferences atklāšanas prezentācijā stāstīs Eiropas HPC kopuzņēmuma EuroHPC Joint Undertaking Eiropas HPC ģenerāldirektors Anders Dam Jensens (Anders Dam Jensen).

Papildus tam politikas veidotāji no Zviedrijas, Igaunijas un Latvijas sniegs savu skatījumu, kāpēc arī katrai Eiropas valstij atsevišķi nepieciešams domāt par finansiālu atbalstu HPC jomai, kāpēc šī joma būtu jāatbalsta arī turpmāk, kā arī, kādi ir ieguvumi valstij un tās izaugsmei kopumā, ja valsts atbalsta HPC jomas attīstību ilgtermiņā.

Superdatoru izmantošana sniedz nozīmīgu ieguvumu tautsaimniecības nozarēm, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, tādēļ Andreass Vīrse (Andreas Wierse, SICOS BW GmbH, Vācija) dalīsies pieredzē, kā superskaitļošanas izmantošana zinātnē, jaunu produktu un inovāciju izstrādē atļāvusi radīt nebijušus pavērsienus. Šī konferences sesija tiks turpināta ar reāliem uzņēmēju veiksmes stāstiem, piemēram, Zippy Vision (Latvija), Novian Technologies (Lietuva) u.c. Daudzi Eiropas izcilības un kompetenču centri (CoEs) gatavi sadarboties ar nozari un sniegt savu atbalstu un dalīties zināšanās, tādēļ konferences laikā ikviens varēs apmeklēt stendus, lai iepazītos plašāk ar pieejamo atbalstu uzņēmējiem. Konferences laikā varēs satikt BioExcel, PlasmaPEPSC, RAISE, HiDALGo2 un EXCELLERAT P2 ekspertus.

Līdz ar Eiropas digitālo inovāciju centru (EDIH) attīstību mazie un vidējie uzņēmumi var saņemt finansiālu atbalstu digitalizācijas procesu īstenošanai un ieviešanai savos uzņēmumos, tostarp, arī pārejai uz HPC infrastruktūru. Konferences laikā būs iespēja dzirdēt dažus uzņēmumu veiksmes stāstus, kā EDIH atbalsts palīdzējis kļūt digitāli konkurētspējīgākiem. Tāpat EDIH un HPC kompetences centri kopā diskutēs, kā stiprināt turpmāko sadarbību, lai uzņēmumi varētu saņemt lielāku atbalstu pārejai uz HPC infrastruktūras izmantošanu.

Konferences pirmā dienas noslēgsies ar sesiju, kurā tiks apskatīta dažādu institūciju piekļuve HPC infrastruktūrai. Palielinoties pieejamajiem HPC resursiem, pieaug arī pieprasījums pēc piekļuves superdatoriem, tostarp arī Eiropas lielajiem superdatoriem, tādēļ autentifikācijas un autorizācijas procesi, kas darbojas neatkarīgi no tā, no kuras valsts superdators tiek lietots, ir īpaši nozīmīgi. Konferencē tiks radīta vide, kurā HPC jomas eksperti kopā varēs apspriest pašreizējos izaicinājumus un iespējamos risinājumus, lai piekļuve HPC resursiem būtu iespējami vienkārša un arī droša.

Konferences otro dienu uzsāks Pērs Osters (Per Öster), daloties stāstā par unikālo HPC ekosistēmu – LUMI – kas atrodas Somijā. To turpinās trīs Baltijas valstu prezentācijas, kas atklās esošo HPC izaugsmi un izaicinājumus, bet diskusijās ar Ziemeļu valstu pārstāvjiem (Zviedrija, Dānija, Somija), smeļoties iedvesmu no šo valstu pieredzes HPC jomas attīstībā, meklēsim iespējamos attīstības ceļus HPC jomai Baltijas valstīs.

Attīstoties HPC infrastruktūrai, HPC jomā nepieciešams regulāri organizēt dažādas mācības un tīklošanās pasākumus, lai jomas eksperti papildinātu savas zināšanas vai jaunie speciālisti – pilnveidotu esošās. Šī iemesla dēļ konferences viena sesija tiks veltīta HPC aktualitātēm mācību jomā: kādi panākumi gūti Baltijas un Ziemeļvalstīs, kā arī citviet Eiropā, lai veicinātu superdatoru lietošanu. Tāpat viena konferences sesija tiks veltīta, lai apmainītos ar pieredzi HPC saskarņu un lietotāju atbalsta pakalpojumiem. Tiem, kas interesējas par HPC mācību iespējām, visas dienas garumā būs iespēja stendos diskutēt ar ekspertiem un uzzināt sadarbības iespējas.

Konferences noslēguma sesija veltīta kvantu skaitļošanai. Par galvenajām atšķirībām starp HPC un mākoņdatošanu stāstīs Mihails Johansons (Mikael Johansson, CSC, Somija), bet turpinājumā ikviens klātesošais varēs uzzināt par kvantu skaitļošanas sasniegumiem un perspektīvām Latvijā, Dānijā, Zviedrijā un visa Eiropā kopumā.

Ceturtā Baltijas HPC un mākoņdatošanas konference ir vieta, kur HPC jomas ekspertiem un interesentiem tikties klātienē, lai apmainītos ar pieredzi un pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas.

Dalība konferencē ir bez maksas. Nepieciešama iepriekšēja reģistrēšanās. Aicinām reģistrēties iespējami drīz, jo vietu skaits konferencē ir ierobežots.

Reģistrēšanās: https://bit.ly/4thBalticHPC_conference.

Pilna konferences programma šeit>> 

Konferenci organizē Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Latvijas HPC kompetences centru “SuperS”, kā arī HPC kompetences centriem Igaunijā, Lietuvā, Zviedrijā (ENCCS), Somijā (CSC) un Dānijā (DK-NCC).

Pirmā Baltijas HPC un Cloud konference notika 2012. gadā, otrā – 2013. gadā, trešā – 2015. Ceturtā konference ir īpaša ar to, ka HPC Baltijas eksperti tiksies pēc vairāku gadu pārtraukuma, kas saistīts ar Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem. Pirmo reizi konferencei pievienosies arī eksperti no Ziemeļu valstīm – Zviedrijas, Somijas un Dānijas – kas ļaus Baltijas HPC ekspertiem tuvāk iepazīt šo valstu pieredzi un superdatoru lietošanas tendences.

Plašākai informācijai: [email protected].