Zinātnes universitāšu studenti izzina HPC noslēpumus

Lai izprastu, kas ir augstas veiktspējas skaitļošana, kur un kādiem mērķiem to izmantot, kā darbojas superdators, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) un Latvijas Universitātes (LU) studenti lekciju ciklā iepazīst RTU HPC jeb Augstas veiktspējas skaitļošanas centru (High-Performance Computing Centre).

HPC centra vadītājs Lauris Cikovskis ne vien ievada studentus HPC lietošanas pamatos, bet caur aizraujošiem uzdevumiem ļauj viņiem gūt pirmo praktisko pieredzi superskaitļotāja lietošanā. Savukārt, apmeklējot RTU HPC centru, studenti gūst priekšstatu par augstas veiktspējas skaitļošanas infrastruktūru.

Ar Eiropas superdatoru (EuroHPC) stāstu ar studentiem dalījās arī Latvijas HPC kompetences centra “SuperS” vadītājs Ilmārs Slaidiņš.

Lekciju cikls ir daļa no līdz šim nebijušas programmas «Inovatīvu digitālu risinājumu radīšana HPC izaicinājumos», kurā studenti, izmantojot digitālos rīkus, ko lieto arī industrijā, un augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģijas, meklē risinājumus uzņēmumu «Datamed», «Rīgas meži», «Tet», «Accenture», «Bruntor» un Bērnu klīniskā universitātes slimnīcas definētiem izaicinājumiem, kas saistīti ar lielo datu un tehnoloģiju izmantošanu veselības aprūpes, izglītības, vides un dažādu pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanai. Risinājumu izstrādē studenti izmantos digitālos rīkus, ko lieto arī industrijā, un RTU superdatoru.

L. Cikovskis visu programmas norises laiku atbalstīs studentus risinājumu izstrādē, sniedzot konsultācijas un padomus.

Lekciju ciklā piedalās arī citi eksperti, piemēram, RTU Sporta tehnoloģiju centra vadītājs Mārtiņš Rubenis un LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes pētnieks Kirils Suvorovs stāsta par HPC lietojumu dažādās jomās, bet RTU Būvniecības un mašīnbūves fakultātes asociētais profesors Māris Gailis dalīsies zināšanās nodarbībā «Kods un tā vizualizācija». Savukārt RSU Radioloģijas zinātniskās laboratorijas vadītāja asociētā profesore Maija Radziņa ar studentiem runās par mākslīgo intelektu medicīnā.

Programmā «Inovatīvu digitālu risinājumu radīšana HPC izaicinājumos» piedalās 41 students. Lekciju kurss ir atvērts jebkuram interesentam, ne tikai programmas dalībniekiem, lai vairotu augsta līmeņa digitālās prasmes studentu vidū.

Programma tiek īstenota projektā «Augsta līmeņa digitālo prasmju apguve Latvijā augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā» (projekta Nr. 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/003), kurā zinātnes universitātes – RTU, RSU un LU – izstrādā un īsteno 12 studiju moduļus augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā. Mācībspēki jau ir izstrādājuši moduļus veidojošos studiju kursus, no šī gada sākta to aprobēšana universitātēs un industrijā. Piedaloties programmā, studenti studiju kursos gūtās zināšanas aprobē dzīvē, risinot reālus izaicinājumus.

Projektu «Augsta līmeņa digitālo prasmju apguve Latvijā augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā» finansē ES Atveseļošanas un noturības mehānisma investīcija. Tā mērķis ir palielināt speciālistu skaitu Latvijā ar augsta līmeņa digitālām prasmēm (DigComp 7.–8. līmenis), kuri spēj lietot tehnoloģijas, lai attīstītu zināšanu un tehnoloģiju ietilpīgus jaunus produktus un pakalpojumus dažādās nozarēs, kā arī radīt augstākās izglītības, zinātnes un industrijas sinerģiju, kas veicina inovācijas ar maksimālu komercializācijas un eksporta potenciālu.

Foto: Alexander Sinn on Unsplash