Sadarbībā ar Latvijas HPC kompetences centru FF4EuroHPC projektu uzsaukumam pieteikumus iesniedz trīs uzņēmumi

Trīs Latvijas uzņēmumi – SIA CastPrint, SIA Pelegrin un SIA Ardenis – sadarbībā ar Latvijas HPC kompetences centru iesnieguši pieteikumus FF4EuroHPC projektu uzsaukumam, lai veicinātu inovācijas, kas balstītas augstas veiktspējas skaitļošanā.

Eiropas iniciatīvas FF4EuroHPC projektu uzsaukuma mērķis ir veicināt augstākās kvalitātes eksperimentus, aicinot inovatīvus mazos un vidējos uzņēmumus (MVU) izstrādāt darba plānus, kuru pamatā ir inovācijas, kas balstītas augstas veiktspējas skaitļošanas (no angļu val. saīsinājums – HPC) pakalpojumu izmantošanā. Priekšlikumiem jārisina Eiropas MVU uzņēmējdarbības problēmas no dažādām pielietojuma jomām, īpaši dodot priekšroku inženierzinātnēm un ražošanai vai nozarēm, kas spēj demonstrēt strauju ekonomikas izaugsmi vai īpašu ekonomisko ietekmi uz Eiropu.

Kopējais FF4EuroHPC atbalstam paredzētais finansējums ir 5 miljoni eiro, maksimālais finansējums viena projekta izpildei ir 200 tūkstoši eiro. Kopumā atbalstam iesniegti 74 pieteikumi no 27 valstīm un pašlaik notiek to izvērtēšana. Paredzams, ka rezultāti tiks paziņoti līdz 2022. gada janvāra beigām.

Latvijā un citās Eiropas valstīs Eiropas Savienības Horizon 2020 EuroCC projektā tiek veidoti HPC kompetences centri. Latviju šajā projektā pārstāv Rīgas Tehniskās universitātes HPC centrs sadarbībā ar Latvijas Universitātes Skaitliskās modelēšanas institūtu. Projekta laikā izveidoto kompetences centru uzdevums ir veidot vienas pieturas HPC kontaktpunktu – vienotu atbalsta struktūru, lai veicinātu HPC iespēju izmantošanu augstākajā izglītībā, pētniecībā, publiskajā administrācijā, visa veida uzņēmējdarbībā, tajā skaitā rūpniecībā.

Vairāk informācijas par HPC kompetences centru Latvijā: https://eurocc-latvia.lv/

Vairāk informācijas par FF4EuroHPC: https://www.ff4eurohpc.eu/en/open-calls/open-call/