HPC demonstrācijas varēs aplūkot Pasaules latviešu zinātnieku kongresā

“Atvērtās HPC nedēļas” izskaņā Pasaules latviešu zinātnieku kongresa laikā RTU HPC centrs, tai skaitā “SuperS” HPC kompetences centra pārstāvji, iepazīstinās zinātniekus ar HPC risinājumu piemēriem 28.06. Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās (no plkst. 11:00 līdz 16:00 “Latviešu un Latvijā radīto digitalizācijas produktu demonstrācijas”).  

Visas dienas gaitā tiks demonstrēti trīs dažādi piemēri, kas radīti, izmantojot superdatoru jeb augstas veiktspējas skaitļošanas (High-Performance computing (HPC)) klasteri.

RTU Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūta pētnieks Romāns Kušņins rādīs, kā notvert gaisā esošos mikroviļņus

Kā notvert gaisā esošos mikroviļņus, lai tos izmantotu enerģijas ražošanā? Kā modelēšana uz HPC klastera, izmantojot Montekarlo metodi, var palīdzēt uzņēmumiem jaunu produktu ražošanā vai esošo – pilnveidošanā? Atbildes sniegsim šajā HPC demonstrēšanas piemērā. Šī HPC demonstrācija tika sagatavota EuroCC Latvijas Nacionālā HPC kompetences centra (https://eurocc-latvia.lv) organizēto mācību un informatīvo pasākumu ietvaros.

Ar demo-case var iepazīties šeit: https://gitlab.com/eurocc-latvia/estimation-of-rf-to-dc-converter-power-conversion-efficiency-sensitivity-to-component-parameters

RTU Teorētiskās mehānikas un materiālu pretestības katedras docente Sabīne Upnere rādīs plūsmu modelēšanu ar HPC

Skaitliskā hidrodinamika (Computational Fluid Dynamics (CFD)) ļauj modelēt gan šķidrumu, gan gāzu plūsmas dažāda mēroga procesos, bet tas prasa skaitļošanas resursus un ir laikietilpīgs process, tādēļ HPC izmantošana ir neatsverama realitātei atbilstošu rezultātu iegūšanai saprātīgā laika posmā. Piemēri demonstrē divu dzesēšanas sistēmu modelēšanas rezultātus. Pirmajā piemērā parādīsim uzsildītas kompozītmateriālu plāksnes dzesēšanu, lietojot mikrokanālu. Šādas ar mikrokanāliem papildinātas plāksnes izmanto elektrisko automobiļu bateriju dzesēšanai. Otrajā piemērā modelēta plūsma un tās izraisītas vibrācijas dzesēšanas sistēmā, kas sastāv no daudziem cilindriskiem stieņiem. Šādas konstrukcijas ir sastopamas gan apkures sistēmās, gan zinātniskās iekārtās, piemēram, protonu stara mērķos.

RTU HPC centra informācijas tehnoloģiju administrators Aleksandrs Gutcaits kopā ar projekta OrthoHPC (FF4EuroHPC/H2020) komandu stāstīs, kā uzņēmējiem praktiski sākt darbu uz superdatora

Fiksatora modelēšana uz superdatora sadarbībā ar SIA “Castprint”. Šis fiksators ir tapis, uzvarot programmas FF4EuroHPC konkursā un iegūstot 140 tūkstošus eiro projekta realizācijai. SIA “CastPrint” galvenais izaicinājums bija nodrošināt, lai ar superdatora palīdzību radītie fiksatoru modeļi un arī pats izdrukātais materiāls atbilstu gan pacientu un mediķu, gan ražošanas kvalitātes augstajām prasībām. LU Skaitliskās modelēšanas institūts veidoja fiksatoru skaitlisko modeli un topoloģiskās optimizācijas algoritmus, papildus organizējot jaunizstrādātā produkta izturības novērtējumu. RTU HPC centrs projektam piesaistīts kā viens no lielākajiem superdatoru resursu nodrošinātājiem Latvijā ar zināšanām par nepieciešamo tehnisko un programmatūru nodrošinājumu projekta veiksmīgai izpildei. Demonstrēšanas laikā rādīsim 3D izprintētu fiksatoru, bet uz ekrāna pašu modelēšanas procesu/ vizualizāciju.

Plašākai informācijai
Kintija Bulava
[email protected]