Iepazīsti superskaitļošanas piedāvātās iespējas Atvērtās HPC nedēļas laikā

Paveikt liela apjoma skaitļošanas darbus ātrāk, precīzāk un efektīvāktās ir būtiskākās priekšrocības darbam uz superdatora jeb augstas veiktspējas skaitļošanas (High-Performance Computing (HPC)) klastera. Kā sākt to lietot – atbildes varēs rast “Atvērtās HPC nedēļas” pasākumos uzņēmējiem, valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjiem, zinātniekiem un universitāšu mācībspēkiem.  

Superskaitļošana jeb HPC visā pasaulē tiek izmantota, lai krietni ātrāk veiktu liela apjoma aprēķinus un dažāda veida simulācijas, nodrošinot daudz efektīvāku procesu nekā to pieļauj personālais dators. Ar superskaitļošanas rīku palīdzību, piemēram, ir iespējams veikt simulāciju pirms ražošanas procesu uzsākšanas, tādējādi ietaupot resursus, jo HPC simulācija ļauj atrast piemērotākos risinājumus izejmateriāliem vai tehnoloģiskajiem procesiem.   

Lai dažādu jomu pārstāvjiem plašāk stāstītu par superdatora iespējām, HPC kompetences centrs “SuperS” sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) HPC centru un Latvijas Universitātes (LU) Skaitliskās modelēšanas institūtu organizē vairākus informatīvus pasākumus. Informatīvo nedēļu sāksim ar semināru tieši Eiropas Digitālās inovācijas centru (Latvijas IT klastera un un Latvijas Digitālā akseleratora) pārstāvjiem, biznesa brokastīm uzņēmējiem un informatīvu pēcpusdienu pašvaldību, kā arī valsts institūciju pārstāvjiem. “Atvērtās HPC nedēļas” izskaņā Pasaules latviešu zinātnieku kongresa laikā RTU HPC centrs, tai skaitā “SuperS” HPC kompetences centra pārstāvji, iepazīstinās zinātniekus ar HPC risinājumu piemēriem 28.06. Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās (no plkst. 11:00 līdz 16:00 “Latviešu un Latvijā radīto digitalizācijas produktu demonstrācijas”).  

27. jūnijā no plkst. 10:30 līdz 12:00 notiks “Biznesa brokastis” uzņēmējiem. To laikā neformālā gaisotnē varēs uzzināt, kā darbs uz superdatora jeb HPC klastera var palīdzēt kļūt konkurētspējīgākiem un ieekonomēt resursus. Savukārt, 27. jūnija pēcpusdienā – no plkst. 15:00 līdz 17:00 uz informatīvu pasākumu aicināti valsts un pašvaldību institūciju pārstāvji, lai uzzinātu, kā HPC resursu izmantošana varētu atvieglot darbu, strādājot publiskajā sektorā. Abos pasākumos notiks arī HPC klastera demonstrēšana, lai praktiski ar piemēriem no dzīves parādītu, kā norisinās darbs uz superdatora.  

Starplaikā starp biznesa brokastīm un pašvaldību akadēmisko pēcpusdienu interesentiem būs iespēja aiziet ekskursijā uz Datu centru, lai dzīvē ieraudzītu, kāds izskatās RTU superdators “Rudens”, cik daudz vietas tas aizņem. 

Pasākumu norises vieta – RTU Zinātnes un inovācijas centra zāle “The Moon” (Ķīpsalas ielā 6A, 2.stāvs). Dalība pasākumā – bezmaksas. Lai pieteiktos pasākumiem, jāreģistrējas: https://bit.ly/AtvertaHPCnedela2023 

Šis ir jau trešais gads, kad jūnija beigās Latvijā notiek “Atvērtā HPC nedēļa”. Tā tiek īstenota ar EuroHPC projekta “Nacionālie kompetences centri EuroHPC” (EuroCC 2) atbalstu.