Darbseminārs Rēzeknē HPC pielietojums zinātnē un tautsaimniecībā

Aizraujošs seminārs par digitālajiem pielietojumiem, pārsniedzot tehnoloģiju attīstības sasniegumu robežas.

Aicinām piedalīties darbseminārā par augstas veiktspējas datoru izmantošanu zinātnē un tautsaimniecībā 19. decembrī Rēzeknē (klātienē), kur varēs iepazīties ar EuroHPC projektā “Nacionālie kompetences centri EuroHPC” (EuroCC) uzkrāto pieredzi, superskaitļotāju lomas pieaugumu Eiropas valstīs, lietišķajiem risinājumiem zinātnes un uzņēmējdarbības konkrētos projektos, sagaidāmajiem ieguvumiem, kā arī varēs uzzināt, kā palielināt digitālo tehnoloģiju lietošanas efektivitāti.

Darba programma

Seminārs notiks vienā dienā (19. decembrī) un iekļaus pieredzējušu speciālistu, tostarp projekta EuroCC-Latvija ziņojumus. Tas būs veltīts gan zinātniekiem un uzņēmumiem ar sākotnēju pieredzi superdatoru jaudas izmantošanā, gan bez tās.

Potenciālo klausītāju loks aptvers mācībspēkus, zinātniekus, inženierus, stratēģiskos plānotājus, digitālo tehnoloģiju izmantotājus, IT speciālistus, pašvaldību plānotājus, kā arī interesentus medicīnas, energoefektivitātes, lauksaimniecības, bioekonomikas, būvniecības, ģeodēzijas, materiālu izpētes un 3D modeļu izstrādātājus, prognozētājus, kas saskaras ar nepieciešamību izmantot pieaugošus datu masīvus, modelēt tehnisko risinājumu atbilstību ES standartiem dažādās jomās, kā arī interesentus, kas domā un strādā ar mākslīgā intelekta risinājumu pietuvināšanu reģiona, urbānās vides un lauku ilgstpējīgas attīstības vajadzībām.

Seminārā arī varēs vairāk uzzināt par HPC iespējām, mācībām, atvērtajām un informatīvajām dienām un mentora un konsultatīvo specifisko palīdzību, ko jau sniedz projekts.

Pasākuma norise – klātienē. Darba valoda – latviešu.

Uz semināru aicināti HPC esošie un potenciālie lietotāji – zinātnieki, mācībspēki, uzņēmēji un publiskā sektora speciālisti, IT skolotāji un talantīgi vidusskolu skolēni.

Lai piedalītos, lūgums iepriekš reģistrēties. Vietu skaits ierobežots. Dalība – bez maksas.

Pasākuma norises vieta – lielā zāle Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā Atbrīvošanas Alejā 115.

Darbsemināru organizē HPC kompetences centrs Latvijā “SuperS” EuroHPC projekta “Nacionālie kompetences centri EuroHPC” (EuroCC) ietvaros sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes HPC centru un Latvijas Universitātes Skaitliskās modelēšanas institūtu.

Papildu jautājumiem:

[email protected]