LU zinātnieks pārbauda OpenFOAM uz Luksemburgas superdatora MeluXina

Latvijas HPC kompetences centra “SuperS” vecākais eksperts un pētnieks Kirils Suvorovs pārbaudīja programmas OpenFOAM mērogojamību, salīdzinot piemērus uz Latvijas superdatoriem un Luksemburgas superdatora MeluXina, kurš ir 12. jaudīgākais superdators ES.

OpenFOAM hidrodinamiskās simulācijas stabilitātes un mērogojamības izpēte

Projekts bija veltīts silīcija kausējuma plūsmas simulācijām (hidrodinamiskajām simulācijām), izmantojot OpenFOAM C++ bibliotēku. OpenFOAM bibliotēka tiek plaši izmantota gan akadēmiskās, gan rūpnieciskās pētniecības darba grupās. Pašreizējā pieredze liecina – jo lielāks ir izmantoto procesoru skaits, jo mazāka ir simulācijas stabilitāte, kas rada skaitliskās kļūdas un novirzes. Tāpēc ir vēlams pārbaudīt OpenFOAM stabilitāti uz liela skaita skaitļošanas kodolu, tādējādi nosakot tā mērogojamību liela mēroga HPC (augstas veiktspējas skaitļošanas jeb High-Performance computing) lietojumprogrammām.

Simulācijas uz MeluXina klastera uzrādīja labāku mērogojamību nekā iepriekš pārbaudītajiem klasteriem Latvijā (Latvijas Universitātē un Rīgas Tehniskajā universitātē). Īpaši labs rezultāts ir, piemēram, gandrīz 14 reižu paātrinājums ar režģi ar 3,2 miljoniem šūnu, kad procesoru skaits palielinājās no 2 līdz 16. Šāds paātrinājums ir superlineārs (ātrums palielinās vairāk nekā procesoru skaits) un parāda efektīvu HPC resursu izmantošanu. Projekta gaitā tika iegūts optimālais lineārās matricas solvera (GAMG) tips un zemākā pieļaujamā solvera pielaides robeža (9 reizes lielāka par standarta).

Plašākai informācijai: [email protected]