Semantic Intelligence apmāca mākslīgā intelekta algoritmu uz RTU superdatora

Latvijas uzņēmums SIA “Semantic Intelligence”, ar Latvijas HPC kompetences centra “SuperS” atbalstu, sava uzņēmuma procesos ieviesa superdatoru jeb augstas veiktspējas skaitļošanas (High Performance-Computing (HPC)) infrastruktūru. Uzņēmums apmāca mākslīgā intelekta algoritmu uz Rīgas tehniskās universitātes (RTU) superdatora.

Mākslīgā intelekta jaunuzņēmums “Semantic Intelligence” farmācijas nozarei piedāvā nākamās paaudzes patentu analīzes platformu, kas būtiski paātrina jaunu zāļu atklāšanu un pašu zāļu izstrādes procesu. “Tā ir sava veida patentu “Google”, salīdzina SIA “Semantic Intelligence” dibinātāja un vadītāja Vita Stūre. Patentu analīzes platforma dod iespēju lietotājiem analizēt patentus, meklējot elementus, piemēram, ķīmiskos savienojumus, proteīnus, gēnus, slimības, kā arī identificējot sarežģītas ķīmiski – bioloģiskas attiecības starp tiem.

2 iemesli, kādēļ uzņēmums uzsāka lietot HPC

Profesionālie patentu analīzes rīki bioķīmijas nozarē ir dārgi, tādēļ bieži nav pieejami mazajiem un vidējiem nozares uzņēmumiem. Arī milzīgais datu apjoms un pieaugošā patentu sarežģītība pārvērš analīzi par ļoti laikietilpīgu procesu. Lai tiktu galā ar šiem diviem izaicinājumiem, uzņēmumam dzima ideja – radīt nākamās paaudzes patentu analīzes platformu.

Tās izveides procesā ir izmantots superdatora jeb augstas veiktspējas skaitļošanas (High-Performance computing (HPC)) infrastruktūra. Latvijas HPC kompetences centrs “SuperS” projekta EuroCC ietvaros sniedza atbalstu, lai uzņēmums varētu uzsākt lietot superdatoru.

Tagad SIA “Semantic Intelligence” unikālā tehnoloģija farmācijas nozarei piedāvā ātri analizēt liela apjoma datus, kombinējot gan strukturētus, gan nestrukturizētus datus. Šādi farmācijas nozarē strādājošajiem jaunu zāļvielu izstrādes procesā ir iespēja pieņemt datos balstītus un kritiskus lēmumus.

Izaicinājumi, kurus atrisināja superdators

Kā jau var nojaust, lai izveidotu šādu unikālu patentu datu bāzi, bija nepieciešams atrast veidu, kā ātri apstrādāt un strukturizēt liela apjoma datus: vienu no lielākajām patentu datubāzēm (USPTO, United States Patent and Trademark Office), 5 miljonu patentu dokumentu, vairāk nekā 50 miljonu molekulu un attēlu.

Lai jaunuzņēmums varētu realizēt savu ideju, tika pieņemts lēmums apmācīt mākslīgo intelektu uz Rīgas tehniskās universitates (RTU) superdatora. Mākslīgais intelekts apmācīts molekulu atpazīšanā un integrācijā ar esošajiem datiem apstrādes darba plūsmā.

Galvenie ieguvumi pēc superdatora ieviešanas

  • Veiksmīgi pabeigta mākslīgā intelekta algoritma apmācība.
  • Iegūta pārliecība par RTU HPC centra infrastruktūras procesa efektivitāti, kā arī sagaidāmajiem laika un izmaksu ieguvumiem.
  • Izmaksu ekonomija par aptuveni 30 %.

Materiāls sagatavots, izmantojot HPC brokastīs Jelgavas uzņēmējiem stāstīto prezentāciju.

Video materiālu iespējams noskatīties EuroCC Latvija YouTube kanālā.

Sagatavoja: Kintija Bulava, EuroCC 2.