Matlab pielietojums darbā ar HPC

Matlab mācību kursā tiek piedāvāta iespēja apgūt programmēšanas valodas Matlab pielietojumu uz HPC klastera – tiek apskatīti paralēlo aprēķinu jautājumi, lai būtu iespējams rēķināšanas uzdevumu sadalīt pa dažādiem skaitļošanas kodoliem vai skaitļošanas procesoriem, gan rēķināšanas jaudas palielināšanas ziņā, gan arī no atmiņas viedokļa.
Kurss nedod Matlab pamatzināšanas, bet apskata specifiskas lietas, kā rakstīt Matlab programmas rēķināšanai uz HPC klastera vai superdatora. Lai piedalītos kursā, jābūt Matlab pamatzināšanām, piemēram, apgūtam kursam “Ievadkurss Matlab“.
Kursa vadītājs: Dr.Sc.Ing. Māris Tērauds.

MATLAB ir augsta līmeņa valoda un interaktīva vide skaitliskiem aprēķiniem, vizualizēšanai un programmēšanai.

Lai piedalītos kursā, jābūt uzinstalētai Matlab programmatūrai.

Kursa mērķis un uzdevumi

Kursa mērķis ir attīstīt Matlab programmas iemaņas paraelizācijas izpildīšanai gan no rēķināšanas, gan atmiņas viedokļa.

Mācību kursa uzdevumi:

  1. Iepazīstināt kursa dalībniekus ar paralēlas skaitļošanas toolbox funkcijām un iespējām;
  2. Apskatīt parfor lietošanas nianses;
  3. Apskatīt pareval un spmd komandas lietošanas nianses;
  4. Apskatīt masīvu sadalīšanas nianses starp dažādiem workeriem, mezgliem.
Mācību kursi notiks interaktīvu (līdzdarbošanās) lekciju veidā, atkārtojot stāstīto savā datorā un uzdodot jautājumus.

Tēmas

Kursā tiks apskatītas sekojošas tēmas:

  • Īss ieskats programmu paātrināšanas paņēmienos, kas nav tieši saistīti ar paralēlo skaitļošanu. HPC (High-Performance Computing) mezglu apskats. Pieslēgšanās pie HPC.
  • Īss ieskats visās parallell computing toolbox funkcijās un iespējās.
  • Programmas paralēlā izpilde, izmantojot parfor ciklus, un pielietošanas nianses.
  • Programmas paralēlā izpilde, izmantojot spmd un pmode ciklus, un pielietošanas nianses.
  • Īss ieskats masīvos, lielo datu problēmā, utt.
  • Masīvu un matricu sadalīšana starp vairākiem kodoliem, vai klāstiera workieriem.