Ievads ģenētiskos algoritmos

Bioloģisko sistēmu evolūcijas mehānismi. Ģenētiskie operatori. Operatoru izpildīšanas cikls. Daudzu kritēriju un nelineāro funkciju optimizācija ar ģenētiskiem algoritmiem. Ģenētisko algoritmu pielāgošanas uzdevumam pamati. Ģenētiskās programmēšanas pamati. Regresijas analīze, pielietojot ģenētisko programmēšanu. Intelektuālo aģentu pamati un ģenētiskās programmēšanas iespējas intelektuālo aģentu vadīšanā.

Mācību nodrošinātājs

Mācību veids

Klātienē vai tiešsaistē

Mācību metodes

Mācību ilgums

Tiek izsniegts sertifikāts pēc kursa sekmīgas pabeigšanas

Maksa par mācībām

Mācību valoda

Mērķauditorija

Mērķauditorija pēc HPC zināšanu līmeņa

Nepieciešamās priekšzināšanas

Zinātnes nozare

Tehniskā joma

,