Datizrace un zināšanu atklāšana

Zināšanu atklāšana ir process, kurā noderīga informācija (zināšanas) tiek automātiski iegūta no datiem. Šo procesu var arī definēt kā zināšanu iegūšana no lieliem datu apjomiem. Datizrace ir zināšanu atklāšanas procesa algoritmiskā daļa, posms, kurā tiek pielietoti algoritmi jau sagatavoto datu analīzei. Datizrace un zināšanu atklāšana ir starpdisciplināra tehnoloģija lielo datu apjomu apstrādei, kas apvieno tradicionālās datu analīzes metodes ar moderniem algoritmiem no tādiem zinātniskiem virzieniem kā statistika, datu bāžu tehnoloģijas, mašīnapmācība, tēlu atpazīšana, mākslīgie neironu tikli, nestingrā skaitļošana (Soft Computing) u.c. Tas paver plašas iespējas jaunu, kā arī jau esošo datu tipu pētīšanai un analīzei, izmantojot jaunas metodes. Kursa ietvaros tiek apskatītas datu pirmapstrādes tehnoloģijas; klasifikācijas un klasteru analīzes metožu un algoritmu pielietošana zināšanu atklāšanai; īsu laika rindu un to raksturojošo parametru analīzes un apstrādes pieejas; izplūdusi loģika un zināšanu atklāšana izplūdušajā vidē; uz mākslīgiem neironu tīkliem balstītas datu analīzes metodes un pieejas. Kā arī tiek apskatītas datizraces un zināšanu atklāšanas praktiskās pielietošanas jomas