SuperS pārstāvji viesojas Hārtrī centrā Lielbritānijā

HPC kompetences centra Latvijā pārstāvji devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Hārtrī centru Lielbritānijā, lai apspriestu turpmākās sadarbības iespējas. Jāatzīmē, ka Hārtrī centrs ir viens no HPC kompetences centra Lielbritānijā veidotājiem.

Vizītes laikā Hārtrī centra pārstāvji dalījās ar pieredzi sadarbībā ar publisko sektoru, izveidoto biznesa modeli, kā arī biznesa pieeju attiecībā uz maziem un lieliem uzņēmumiem. Svarīgs jautājums bija arī mācību aktivitātes un to organizēšanas specifika industrijai un publiskajam sektoram. Neizpalika arī diskusija par legālā statusa iespējām kā HPC kompetences centram un citas aktualitātes.

Vizītes noslēgumā abas puses vienojās par turpmāku sadarbību darba ar industriju un mācību jautājumos.