Apgūsti Matlab pielietojumu darbā ar HPC

No 11. maija trešdienu pēcpusdienās piedāvājam apgūt kursuMatlab pielietojums darbā ar HPC, lai apgūtu programmēšanas valodas Matlab pielietojumu uz HPC klastera. Kopumā 6 nodarbību laikā tiks apskatīti paralēlo aprēķinu jautājumi, lai būtu iespējams rēķināšanas uzdevumu sadalīt pa dažādiem skaitļošanas kodoliem vai skaitļošanas procesoriem gan rēķināšanas jaudas palielināšanas ziņā, gan arī no atmiņas viedokļa. Kursa apjoms – 16h. 
Kurss nedod Matlab pamatzināšanas, bet apskata specifiskas lietas, kā rakstīt Matlab programmas rēķināšanai uz HPC klastera vai superdatora. Lai piedalītos kursā, jābūt Matlab pamatzināšanām, piemēram, apgūtam kursam “Ievadkurss Matlab“.

Vairāk informācijas par kursu, kā arī pieteikšanās pieejama šeit.