Starptautiskajā konferencē aktualizē superdatoru izmantošanu zinātnē un uzņēmējdarbībā

Kāda būs augstas veiktspējas skaitļošanas (High-Performance Computing (HPC)) sistēmu jeb superdatoru nākotne Baltijas valstīs – kā izmantot superdatorus uzņēmējdarbībā un valsts institūcijās un kāpēc superdatoru attīstībā nepieciešams valsts atbalsts – par to starptautiskā konferencē 11. un 12. aprīlī eksperti diskutē ceturtajā Baltijas superdatoru un mākoņu konferencē (The 4th Baltic HPC and Cloud Computing Conference).

Tā notiek Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Zinātnes un inovāciju centra telpā «The Moon», Ķīpsalas ielā 6A. Konferenci rīko RTU sadarbībā ar HPC kompetences centru Latvijā «SuperS» un pieciem HPC kompetences centriem Baltijas jūras reģionā – IgaunijāLietuvāZviedrijā (ENCCS)Somijā (CSC) un Dānijā (DK-NCC).

Konferenci atklāja RTU rektors Tālis Juhna un Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks cilvēkkapitāla, zinātnes un inovāciju attīstības jautājumos Jānis Paiders.

«Mūsdienās digitālo tehnoloģiju attīstība un pilnvērtīga esošo iespēju izmantošana nav iespējama bez superdatoru izmantošanas zinātnē un uzņēmējdarbībā. Superdatoru resursi uzņēmumu, pašvaldību un valsts attīstības procesos ir ļoti svarīgi, bet diemžēl joprojām Latvijā superdatorus izmanto nepietiekami. Šī konference varētu palīdzēt superdatoru iespējām izskanēt plašāk,» saka Latvijas HPC kompetences centra «SuperS» vadītājs Ilmārs Slaidiņš.

Par konferences vadošo tematu šogad izvirzīta trīs Baltijas valstu superdatoru nākotne. Ekspertu ziņojumos un diskusijās tiek atklāta esošā situācija, kā arī potenciālie attīstības scenāriji. Savā pieredzē par HPC jomas lielākajiem izaicinājumiem un nākotnes perspektīvām dalās eksperti no dažādām Eiropas valstīm. Konferences dalībniekiem būs iespēja uzzināt arī plašāk par Eiropas jaudīgāko superdatoru LUMI, kurš atrodas Somijā un pasaules TOP 500 jaudīgāko superdatoru vidū ierindojas piektajā vietā.

Ņemot vērā, ka Latvijā HPC jomas attīstība ir atkarīga no Eiropas līmeņa projektiem un ziedojumiem, konferencē partneri dalījās pieredzē par HPC politikas veidošanu nacionālajā līmenī arī citās valstīs. Pieredzē dalījās Somijas un Igaunijas HPC politikas virziena attīstītāji, kā arī pārstāvji no Latvijas atbildīgajām institūcijām.

Konferencē bija iespēja dzirdēt arī uzņēmēju pieredzes stāstus, cik plašas ir superdatoru iespējas industrijā un kādas ir Eiropas atbalsta iespējas uzņēmējiem, uzsākot lietot HPC infrastruktūru. Savukārt nākotnes dimensiju konferencē iezīmēs sesija, kurā apspriedīs jautājumu, vai superdatorus nākotnē aizstās kvantu skaitļošana. Ar priekšlasījumu šajā sesijā uzstāsies kvantu skaitļošanas eksperti Andris Ambainis no Latvijas Universitātes un Mikails Johansons (Mikael Johansson) no Somijas.

Baltijas superdatoru un mākoņu konferencē tiekas HPC profesionāļi – zinātnieki, IT speciālisti, politikas veidotāji, uzņēmēji no Baltijas, Ziemeļvalstīm un citām Eiropas Savienības (ES) valstīm.

Ar HPC jomas situāciju Eiropā un nākotnes virzību iepazīstināja Eiropas HPC kopuzņēmuma «EuroHPC Joint Undertaking» Eiropas HPC ģenerāldirektors Anders Dam Jensens (Anders Dam Jensen).

Konferences programma

Spilgtākie FOTO mirkļi


Informāciju sagatavoja: Kintija Bulava, EuroCC 2.

Foto: Linards Reinis Rozītis.