Ministru kabinets atbalsta Latvijas dalību EuroHPC projektos

Šī gada 25. februārī Ministru kabinets, atbalstot Latvijas dalību EuroHPC projektos, dod iespēju finansēt arī jau uzsākto EuroCC projektu.

2018. gada jūnijā Latvija nolēma pievienoties EuroHPC iniciatīvai, kas vēlāk pārtapa par kopuzņēmumu (EuroHPC JU), un ar šo lēmumu piekrita uzņemties projektu līdzfinansējumu 50% apmērā. Kopuzņēmums EuroHPC ir publiskā un privātā sektora partnerība, kurā piedalās Eiropas Komisija, ES dalībvalstis, kā arī Apvārsnis 2020 un Apvārsnis Eiropa asociētās valstis. Kopuzņēmuma mērķis ir veicināt pasaules līmeņa superskaitļošanas (angl. High-Performance Computing (HPC)) un datu infrastruktūras attīstību Eiropas Savienībā.

EuroHPC projekts “National Competence Centres in the framework of EuroHPC” (EuroCC) sākās jau 2020. gada 1. septembrī un Latviju tajā pārstāv Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) HPC centrs kopā ar Latvijas Universitātes Skaitliskās modelēšanas institūtu. Projekta EuroCC mērķis ir izveidot Eiropā superskaitļošanas kompetences centru tīklu. Projektā iesaistītas 33 valstis, projekts ilgs 2 gadus ar kopējo finansējumu vairāk nekā 56 milj. eiro.

Projekta laikā izveidoto kompetences centru uzdevums būs veidot vienotu atbalsta struktūru, lai veicinātu superskaitļošanas iespēju izmantošanu augstākajā izglītībā, pētniecībā, publiskajā administrācijā un industrijā. Kompetences centri apkopos visās ES valstīs pieejamās kompetences, pieredzi un skaitļošanas resursus.

“Mēs esam ļoti gandarīti par MK pieņemto lēmumu. Tas mums dod pārliecību par projektam izvirzīto mērķu veiksmīgu sasniegšanu Latvijā – superskaitļošanas kompetences centra SuperS izveidi”, saka projekta vadītājs Ilmārs Slaidiņš. “Jau pirms projekta uzsākšanas IZM un VIAA deva mums garantijas, ka varam uzņemties saistības un parakstīt līgumu ar EuroHPC JU. Jau pagājušajā gadā saņēmām daļu no ES garantētā finansējuma, lai uzsāktu projektu.”

Projekta pirmajos 6 mēnešos jau ir izstrādāta Latvijas superskaitļošanas kompetences centra projekta Ceļakarte, organizēti semināri un tikšanās ar uzņēmumiem, piesaistīti eksperti, kā arī uzsākta esošo kompetenču un vajadzību apzināšana.

Vairāk par pieņemto lēmumu lasi šeit.