Mazos un vidējos uzņēmumus aicina pieteikties FF4EuroHPC projektu pieteikuma uzsaukumā

FF4EuroHPC ir Eiropas iniciatīva, kas palīdz atvieglot piekļuvi ar augstas veiktspējas skaitļošanu saistītām tehnoloģijām maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) un tādējādi palielina Eiropas industrijas inovāciju potenciālu. Ar FF4EuroHPC projekta palīdzību MVU var radīt unikālus produktus, inovatīvas biznesa iespējas un kļūt konkurētspējīgāki, lietojot Eiropā pieejamos HPC servisus. Šobrīd ir izsludināts otrais (pēdējais) projektu pieteikumu uzsaukums.

Projektu pieteikumā tiek sagaidīti priekšlikumi, kas risina Eiropas mazo un vidējo uzņēmumu problēmas dažādās jomās, priekšroku dodot inženierzinātņu un ražošanas nozarēm vai nozarēm, kas uzrāda strauju ekonomisko izaugsmi vai īpašu ekonomisko ietekmi uz Eiropu. Vislielākā prioritāte tiek piešķirta priekšlikumiem, kas tieši risina ražošanas mazo un videjo uzņēmumu problēmas.

Priekšroka tiks dota konsorcijiem, kuru centrā ir mazi un vidēji uzņēmumi, kas ir jaunpienācēji HPC pakalpojumu izmantošanā. Ja šie uzņēmumi iepriekš ir piedalījušies projektos Fortissimo vai Fortissimo 2, būs nepieciešams pamatot ierosinātā eksperimenta inovācijas aspektus.

Svarīgākās detaļas:

  • Projekta iesniegšanas termiņš ir 29.09.2021. 17:00 pēc Briseles laika;
  • Sagaidāmais eksperimentu ilgums nav ilgāks par 15 mēnešiem ar paredzamo sākumu 01.03.2022.;
  • Atklātā konkursa otrā uzsaukuma finansējums – 5 miljoni eiro;
  • Maksimālais finansējuma pieprasījums vienam priekšlikumam – 200 000 eiro (attiecas uz visiem darbiniekiem).

No jaunajiem eksperimentiem tiek sagaidīts, ka:

  • Tiek iesaistītas visas puses, kas nepieciešamas, lai efektīvi un lietderīgi veiktu eksperimentu un demonstrētu ietekmi uz MVU uzņēmējdarbības problēmām, izmantojot HPC sistēmas vai progresīvus HPC pakalpojumus. Nepieciešama atbilstoša tehniskā vadība;
  • Tiek definēti visi nepieciešamie resursi un to budžets (FF4EuroHPC nenodrošina skaitļošanas resursus);
  • Tiek noteikti datu aizsardzības un datu/informācijas piekļuves jautājumi, kas ietekmē ierosināto darba plānu, un nodrošināt, lai eksperimenta darbība atbilstu šīm prasībām;
  • Tiek izveidoti publicējami veiksmes stāsti, kas balstīti uz MVU reālo problēmu risinājumiem un kuros skaidri norādīti gūtie vai realizētie biznesa ieguvumi;
  • Jaunie eksperimenti papildina tos, kas ir iekļauti iepriekšējos Fortissimo un Fortissimo 2 projektos un FF4EuroHPC pirmā konkursa uzsaukuma atlasītajos projektos.

Vairāk informācijas par pieteikšanos, vadlīnijas, kā arī iepriekšējā projektu uzeaukuma veiksmes stāsti pieejami FF4EuroHPC mājaslapā.

Seko informācijai FF4EuroHPC aktivitātēm sociālajos tīklos.