Datormodelēšanas pamati

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar datu apstrādes elementiem un mašīnmācīšanās metodēm, kā papildus instrumentu sakarību atrašanā datos un paredzējumu veikšanu, strādājot ar dažādu fizikālo sistēmu datiem. Studiju kursa uzdevumi: iepazīstināt studentus ar eksperimentālo datu apstrādes elementiem balstoties uz reālu, fizikālu sistēmu datiem – datu tīrīšanu, analīzi un attēlošanu; praktiski pielietot apgūtos mašīnmācīšanās algoritmus, modelējot dažādas fizikālas sistēmas.

Mācību nodrošinātājs

Mācību veids

Klātienē vai tiešsaistē

Mācību metodes

Mācību ilgums

Tiek izsniegts sertifikāts pēc kursa sekmīgas pabeigšanas

Maksa par mācībām

Mācību valoda

Mērķauditorija

Nepieciešamās priekšzināšanas

Zinātnes nozare

Tehniskā joma

, ,