Galīgo elementu un robeželementu metodes

Kursā aplūko divas fizikālo lauku aprēķinu metodes: galīgo elementu metodi (GEM) un robeželementu metodi (REM). Tiek apgūti abu metožu pamati un dažādu formulējumu īpatnības.
Teorētisko lekciju materiāls papildina ar laboratorijas darbu nodarbības, kurās studenti apgūst praktiskā darba iemaņas, lietojot kursam atbilstošu programmatūru.
Kā pamata programmatūru GEM formulējumu apguvei lieto brīvā koda programmatūras „freefem++”, abu metožu vizualizācijai lieto “gmsh”.
Sekmīga kursa apguve ne tikai ļauj lietot kursā apgūto programmatūru (freefem++, gmsh, pašrakstīti Python, C, Pascal kodi), bet arī rada priekšnoteikumus padziļinātai metožu apguvei (nestacionāras un nelineāras problēmas), kā arī profesionālai aprēķinu pakešu (ANSYS, COMSOL, utt. ) lietošanai.

Mācību nodrošinātājs

Mācību veids

Klātienē vai tiešsaistē

Mācību metodes

Mācību ilgums

Tiek izsniegts sertifikāts pēc kursa sekmīgas pabeigšanas

Maksa par mācībām

Mācību valoda

Mērķauditorija

Mērķauditorija pēc HPC zināšanu līmeņa

Nepieciešamās priekšzināšanas

,

Zinātnes nozare

,

Tehniskā joma

,