Paralēlie algoritmi

Kurss dod pārskatu par paralēlo algoritmu konstruēšanas principiem un vairākiem standarta paralēlajiem algoritmiem. Tiek mācīti pamata paralēlās skaitļošanas teorētiskie modeļi un algoritmu sarežģītības novērtējumu principi. Lielākais uzsvars tiek veltīts apskatīto algoritmu sarežģītības analīzei. Kursā tiek dots ieskats par izplatītākajām paralēlās skaitļošanas platformām un augsta līmeņa paralēlās programmēšanas valodām. Detalizetāk tiek apskatīta programmēšana ar MPI valodu.

Mācību nodrošinātājs

Mācību veids

Klātienē vai tiešsaistē

Mācību metodes

Mācību ilgums

Tiek izsniegts sertifikāts pēc kursa sekmīgas pabeigšanas

Maksa par mācībām

Mācību valoda

Mērķauditorija

Mērķauditorija pēc HPC zināšanu līmeņa

Nepieciešamās priekšzināšanas

Zinātnes nozare

Tehniskā joma

,