Dziļā mašīnmācīšanās

Kursa mērķis ir aplūkot mašīmācīšanās algoritms, kuri ļauj prognozētu nākotnes rezultātus balstoties uz pieejamajiem pagātnes apmācības datiem. Mašīnmācīšanās ir stūrakmens Datu zinātnē, Lielo datu analītikā, robotikā, dabiskās valodas apstrāde un citās mākslīgā intelekta jomās. Datoriem un GPU kļūstot aizvien jaudīgākiem, tieši dziļie neironu tīkli pakāpeniski aizstājuši vienkāršākās Mašīnmācīšanās metodes.

Mācību nodrošinātājs

Mācību veids

Klātienē vai tiešsaistē

Mācību metodes

Mācību ilgums

Tiek izsniegts sertifikāts pēc kursa sekmīgas pabeigšanas

Maksa par mācībām

Mācību valoda

Mērķauditorija

Mērķauditorija pēc HPC zināšanu līmeņa

Nepieciešamās priekšzināšanas

Zinātnes nozare

Tehniskā joma