Ontoloģijas datu izgūšanā

Kurss ir veltīts intelektuālajām datoru tehnoloģijām un iekļauj šādas nodaļas: Ģenētiskie algoritmi simbolu informācijas apstrādes uzdevumos. Ģenētiskie algoritmi nosacītas un nenosacītas optimizācijas uzdevumos. Tēlu atpazīšana un attēlu apstrāde izplūdušā vidē. Intelektuālās sistēmas varbūtiskas izvades pamatā. Izplūdušo objektu klasteranalīze. Apmācošas sistēmas(induktīvās secināšanas sistēmas) izplūdušā un varbūtiskā vidē. Statīskie izplūduši neironi un tīkli. Intelektuālie aģenti. Hibrīdās intelektuālās tehnoloģijas.