Evolūcijas un ģenētiskie algoritmi

Kurss ir veltīts mākslīgā intelekta evolūcijas metodēm un iekļauj šādas nodaļas: Optimizācijas varbūtības algoritmi. Ģenētiski orientētās evolucionējošās izteiksmes. Ģenētiskie operatori. Nosacījumu optimizācijas uzdevumi. Beznosacījuma optimizācijas uzdevumi. Pielietošana programmu nodrošinājumā. Ģenētiskie algoritmi. Ģenētiskā programmēšana. Evolūcijas aprēķini.

Mācību nodrošinātājs

Mācību veids

Klātienē vai tiešsaistē

Mācību metodes

Mācību ilgums

Tiek izsniegts sertifikāts pēc kursa sekmīgas pabeigšanas

Maksa par mācībām

Mācību valoda

,

Mērķauditorija

Mērķauditorija pēc HPC zināšanu līmeņa

Nepieciešamās priekšzināšanas

Zinātnes nozare

Tehniskā joma