Kiberdrošības risinājumi augstas veiktspējas skaitļošanas vidē

Studiju kursā tiek apskatīti augstas veiktspējas skaitļošanas pieejas teorētiskie un praktiskie principi kiberdrošības kontekstā, izmantojot grafikas procesoru aparatūru un specializētu programmatūru. Studiju kurss ietver pārskatu par grafikas procesoru bāzētās paralēlās skaitļošanas platformas CUDA arhitektūru, skaitļošanas algoritmiem, lietojumbibliotēkām un rīkiem. Padziļināta uzmanība tiek pievērsta CUDA starpdisciplināram lietišķajam pielietojumam ievainojamību analīzē, paralēlajā datu šifrēšanā, uzraudzības datu ieguvē, objektu detektēšanā un atpazīšanā. Līdztekus teorētisko zināšanu apguvei lekcijās, laboratorijas nodarbībās tiek sniegtas iespējas gūt praktiskas iemaņas informācijas tehnoloģijas risinājumu izstrādē ar CUDA tehnoloģiju.

Mācību nodrošinātājs

Mācību veids

Klātienē vai tiešsaistē

Mācību metodes

Mācību ilgums

Tiek izsniegts sertifikāts pēc kursa sekmīgas pabeigšanas

Maksa par mācībām

Mācību valoda

,

Mērķauditorija

Mērķauditorija pēc HPC zināšanu līmeņa

Nepieciešamās priekšzināšanas

,

Zinātnes nozare

Tehniskā joma

, , , , , ,