Augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģija CUDA

Studiju priekšmetā tiek apskatīti masīvi paralēlās augstas veiktspējas skaitļošanas pieejas teorētiskie un praktiskie principi, kas tiek realizēti daudzprocesoru sistēmu un/vai grafisko procesoru aparatūras un specializētas programmatūras vides apvienojuma veidā. Studiju priekšmets ietver pārskatu par augstas veiktspējas skaitļošanas aparatūras un programmatūras arhitektūras veidiem, skaitļošanas algoritmiem, lietojumbibliotēkām un rīkiem. Padziļināta uzmanība tiek pievērsta grafisko procesoru bāzētās paralēlās skaitļošanas platformas CUDA starpdisciplināram lietišķajam pielietojumam, piemēram, liela apjoma datu analīzē, attēlu apstrādē, dinamisku sistēmu modelēšanā. Līdztekus teorētisko zināšanu apguvei lekcijās, laboratorijas nodarbībās tiek sniegtas iespējas gūt praktiskas iemaņas informācijas tehnoloģijas risinājumu izstrādē ar CUDA tehnoloģiju.

Mācību nodrošinātājs

Mācību veids

Klātienē vai tiešsaistē

Mācību metodes

Mācību ilgums

Tiek izsniegts sertifikāts pēc kursa sekmīgas pabeigšanas

Maksa par mācībām

Mācību valoda

Mērķauditorija

Mērķauditorija pēc HPC zināšanu līmeņa

,

Nepieciešamās priekšzināšanas

,

Zinātnes nozare

Tehniskā joma

, , , , ,