Mākslīgās neironu sistēmas informācijas apstrādē

Kurss ir veltīts mākslīgo neironu tīklu konstruēšanai un iekļauj šādas nodaļas: Bioloģiskais neirons. Mākslīgais neirons. Vienslāņu perceptroni. Tiešās saites tīkli. Arhitektūra. Apmācības metodes vienslāņu un daudzslāņutīklos. Atgriezeniskās saites tīkli. Adaptēšanas procedūras. Asociatīvā atmiņa. Konkurējošā apmācība. Programmu nodrošinājums. Neironu tīklu pielietojumi informācijas apstrādē.

Mācību nodrošinātājs

Mācību veids

Klātienē vai tiešsaistē

Mācību metodes

Mācību ilgums

Tiek izsniegts sertifikāts pēc kursa sekmīgas pabeigšanas

Maksa par mācībām

Mācību valoda

Mērķauditorija

Mērķauditorija pēc HPC zināšanu līmeņa

, , ,

Nepieciešamās priekšzināšanas

Zinātnes nozare

Tehniskā joma