Ievadkurss SolidWorks

Mācību kursā tiek piedāvāta iespēja apgūt datorizētās projektēšanas pamatus ar SolidWorks programmatūru. SolidWorks ir industrijā un augstākajā izglītībā pasaulē visbiežāk lietotā PLM (Product Lifecycle Management) koncepciju atbalstošā programmatūra. Ar to var intuitīvi viegli izveidot izstrādājumu digitālos modeļus, ar kuriem veikt digitālās simulācijas plaša profila zinātnes un tehnikas jomās (elastība, stiprība, siltuma pārnese, plūsmu analīze, elektromagnētiskie lauki, CNC apstrāde, cauruļvadu projekti u. tml.). Var vizualizēt jaunveidojamos produktus, sagatavot tiem tehnisko dokumentāciju rasējumu veidā, izgatavot 3D printētus prototipus, kā arī nepastarpināti nodot datus datorizētajām mehāniskās apstrādes iekārtām.

Kurss šobrīd tiek piedāvāts tikai RTU personālam un studentiem.

Mācību nodrošinātājs

Mācību veids

Klātienē vai tiešsaistē

,

Mācību metodes

Mācību ilgums

Tiek izsniegts sertifikāts pēc kursa sekmīgas pabeigšanas

Maksa par mācībām

Mācību valoda

Mērķauditorija

, ,

Mērķauditorija pēc HPC zināšanu līmeņa

, ,

Nepieciešamās priekšzināšanas

Zinātnes nozare

, ,

Tehniskā joma

,