Matemātiskās un statistiskās programmu paketes

Kurss iepazīstina klausītājus ar galvenajiem principiem, kuri jāpārzina, lai varētu matemātiķa, statistiķa, ekonomista, finansista utt. zinātniskajā, pētnieciskajā un praktiskā darbā lietot datorprogrammu paketes R, SPSS un MATLAB. Tiek dots pārskats par atbilstošo datorprogrammu pakešu pielietošanas funkcijām un iespējām, galvenokārt orientējoties uz studentu vajadzībām izstrādāt dažādus prakses, bakalaura un citus zinātniskos darbus. Tā kā pamatus programmā R studenti jau apguvuši praktiskajos darbos matemātiskajā statistikā, tad tiks rādītas R papildus iespējas gan datu un statistisko metožu vizualizācijā, gan arī neparametrisko un robusto metožu pielietojumos. Tiks parādītas SPSS un MATLAB pamatfunkcijas un iespējas, tās salīdzinot ar programmu R.

Mācību nodrošinātājs

Mācību veids

Klātienē vai tiešsaistē

Mācību metodes

Mācību ilgums

Tiek izsniegts sertifikāts pēc kursa sekmīgas pabeigšanas

Maksa par mācībām

Mācību valoda

Mērķauditorija

Mērķauditorija pēc HPC zināšanu līmeņa

Nepieciešamās priekšzināšanas

Zinātnes nozare

Tehniskā joma