Praktiskā dziļā mašīnmācīšanās

Kursa mērķis ir dot ieskatu mašīnmācīšanās lietojumos un apgūt praktiskās iemaņas dziļās mašīnmācīšanās satvaru lietošanā, izstrādājot risinājumus tipiskiem mašīnmācīšanās uzdevumiem. Kursa uzdevums ir iepazīstināt studentus ar mākslīgo neironu tīklu modeļiem un metodēm (API) to apmācībai.
Kursa apguvei nav nepieciešamas mašīnmācīšanās priekšzināšanas. Praktiskie darbi tiks realizēti Python programmēšanas valodā.

Mācību nodrošinātājs

Mācību veids

Klātienē vai tiešsaistē

Mācību metodes

Mācību ilgums

Tiek izsniegts sertifikāts pēc kursa sekmīgas pabeigšanas

Maksa par mācībām

Mācību valoda

,

Mērķauditorija

Mērķauditorija pēc HPC zināšanu līmeņa

Nepieciešamās priekšzināšanas

Zinātnes nozare

Tehniskā joma