Fizikālu procesu skaitliskā modelēšana

Studiju kursa apguves rezultātā students iegūst pamatzināšanas par multifizikalo modelēšanu,problēmas risināšanas pamatetapiem, rezultātu verificēšanu un analīzi. Iegūtās kompetences ļauj izvēlēties fizikāla procesa aprakstam piemērotu fizikālo modeli, balstoties uz modelēšanas rezultātiem izskaidrot fizikālu procesu norisi un sniegt rekomendācijas fizikāla procesa optimizācijai.

Mācību nodrošinātājs

Mācību veids

Klātienē vai tiešsaistē

Mācību metodes

Mācību ilgums

Tiek izsniegts sertifikāts pēc kursa sekmīgas pabeigšanas

Maksa par mācībām

Mācību valoda

Mērķauditorija

Mērķauditorija pēc HPC zināšanu līmeņa

Nepieciešamās priekšzināšanas

Zinātnes nozare

,

Tehniskā joma

,