LU arhitekti sāk izmantot superdatorus!

Latvijas Universitātes ēkā Raiņa bulvārī 19 norisinās pārsegumu izpētes un veco logu atjaunošanas darbi. Darbu veikšanas nolūkos tika veikta ēkas uzmērīšana ar lāzerskenēšanu. Uzmērīšanas rezultātā tika iegūts augstas izšķirtspējas punktu mākonis, kas ļaus ēkas modeli attēlot 3D vidē.

Punktu mākonis sastāv no daudziem miljoniem datu punktu kā rezultātā iegūtie dati ļoti detalizēti attēlo ēkas iekštelpu elementus. Šādu apjomīgu datu apstrāde ar ikdienas lietošanai paredzētajiem datoriem ir gandrīz neiespējama. Lai veiktu augstās izšķirtspējas uzmērīšanas datu apstrādi, LU Akadēmiskā centra attīstības programmas arhitekti sadarbībā ar Latvijas HPC kompetences centru un LU Skaitļošanas centru sadarbojas projektā kā ietvaros tiks izstrādāti soļi, pēc kuriem superdators veiks datu apstrādei nepieciešamās darbības.