Augstās veiktspējas skaitļošana

Kurss ietver ievadu par datorprogrammu procesu paralelizāciju un mākoņu tehnoloģijām no pielietojuma skatupunkta, vairāku procesoru kodolu izmantošanas iespējas viena aprēķina procesā, mākoņu tehnoloģiju izmantošanas iespējas, praktiskas nodarbības par mākoņu tehnoloģiju izmantošanas iespējām, kā arī praktiskās nodarbības par procesoru vairāku kodolu izmantošanas iespējām.

Kursa mērķi: sniegt zināšanas un veidot prasmes par datorprogrammatūru skaitļošanas procesu paātrinājumu, izmantojot vairāku kodolu procesorus un sadalāmo resursu iespējas, pielietojot mākoņu tehnoloģijas.

Mācību nodrošinātājs

Mācību veids

Klātienē vai tiešsaistē

Mācību metodes

Mācību ilgums

Tiek izsniegts sertifikāts pēc kursa sekmīgas pabeigšanas

Maksa par mācībām

Mācību valoda

,

Mērķauditorija

Mērķauditorija pēc HPC zināšanu līmeņa

,

Nepieciešamās priekšzināšanas

Zinātnes nozare

Tehniskā joma