Datu apstrādes un datizraces pamati

Datu apstrāde un datizrace nodrošina metožu un tehnoloģiju kopumu, kas ļauj pārvērst uzņēmumā pieejamos datus noderīgā informācijā un zināšanās. Datu apstrāde risina datu izgūšanas, datu transformēšanas un datu strukturēšanas problēmas. Tās rezultātā dati tiek sagatavoti tālākai apstrādei. Datizrace risina datu analīzes problēmas, lai atklātu iepriekš nezināmas attiecības starp datiem. Datizraces rezultāti ļauj uzņēmumiem un sistēmām pieņemt pareizus un pamatotus lēmumus. Kursā tiek aptverta datu apstrāde un analīze, sākot no datu izgūšanas no datu avotiem līdz zināšanu iegūšanai un to prezentācijai lietotājam saprotamā formā. Kursa tēmas ietver datu glabāšanas veidu un tehnoloģiju apskatu, datu analīzes metodes, ietverot gan klasiskās statistikas, gan modernas mašīnapmācības un datizraces metodes.