Ievads augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģijā CUDA

Studiju priekšmetā tiek apskatīti augstas veiktspējas skaitļošanas pieejas teorētiskie un praktiskie principi, kas tiek realizēti, izmantojot grafikas procesoru aparatūru un specializētu programmatūru. Studiju priekšmets ietver pārskatu par grafikas procesoru bāzētās paralēlās skaitļošanas platformas CUDA arhitektūru, skaitļošanas algoritmiem, lietojumbibliotēkām un rīkiem. Padziļināta uzmanība tiek pievērsta CUDA starpdisciplināram lietišķajam pielietojumam, piemēram, liela apjoma datu analīzē, mijiedarbībā ar datorgrafiku, attēlu apstrādē, skaitliskajā modelēšanā un mašīnapmācībā. Līdztekus teorētisko zināšanu apguvei lekcijās, laboratorijas nodarbībās tiek sniegtas iespējas gūt praktiskas iemaņas informācijas tehnoloģijas risinājumu izstrādē ar CUDA tehnoloģiju.

Mācību nodrošinātājs

Mācību veids

Klātienē vai tiešsaistē

,

Mācību metodes

Mācību ilgums

Tiek izsniegts sertifikāts pēc kursa sekmīgas pabeigšanas

Maksa par mācībām

Mācību valoda

Mērķauditorija

Mērķauditorija pēc HPC zināšanu līmeņa

Nepieciešamās priekšzināšanas

,

Zinātnes nozare

Tehniskā joma

, , , ,