Ievads augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģijā CUDA

Mācību kursā tiek apskatīti masīvi paralēlās skaitļošanas pieejas teorētiskie un praktiskie principi, kas tiek realizēti daudzprocesoru sistēmu un/vai grafisko procesoru aparatūras un specializētas programmatūras vides apvienojuma veidā. Mācību seminārs ietver pārskatu par augstas veiktspējas skaitļošanas aparatūras un programmatūras arhitektūras veidiem, skaitļošanas algoritmiem, lietojumbibliotēkām un rīkiem. Padziļināta uzmanība tiek pievērsta grafisko procesoru bāzētās paralēlās skaitļošanas platformas CUDA starpdisciplināram lietišķajam lietojumam, piemēram, liela apjoma datu analīzē, attēlu apstrādē un mašīnmācīšanās uzdevumos. Līdztekus teorētisko zināšanu apguvei tiek sniegta iespēja gūt praktiskas pamatiemaņas informācijas tehnoloģijas risinājumu izstrādē ar CUDA tehnoloģiju.

Mācību nodrošinātājs

Mācību veids

Klātienē vai tiešsaistē

,

Mācību metodes

Mācību ilgums

Tiek izsniegts sertifikāts pēc kursa sekmīgas pabeigšanas

Maksa par mācībām

Mācību valoda

,

Mērķauditorija

, , ,

Mērķauditorija pēc HPC zināšanu līmeņa

Nepieciešamās priekšzināšanas

Zinātnes nozare

Tehniskā joma

, , , ,