Statistiskās fizikas skaitliskās metodes

Kursa mērķis ir dot studentiem pamatzināšanas par statistiskās fizikas modernajām skaitliskajām metodēm. Kursa ietvaros notiek gan lekcijas par teorētiskajiem jautājumiem, kas saistīti ar Monte-Karlo un molekulārās dinamikas metodēm kā arī praktiskie darbi datorklasē.

Mācību nodrošinātājs

Mācību veids

Klātienē vai tiešsaistē

Mācību metodes

Mācību ilgums

Tiek izsniegts sertifikāts pēc kursa sekmīgas pabeigšanas

Maksa par mācībām

Mācību valoda

Mērķauditorija

Mērķauditorija pēc HPC zināšanu līmeņa

Nepieciešamās priekšzināšanas

,

Zinātnes nozare

, ,

Tehniskā joma

,