Mākoņdatošanas sistēmu arhitektūra un lietojumi

Studiju kurss paredz izpratnes veidošanu par mākoņdatošanas arhitektūru, tās sistēmu uzbūves principiem, to drošību, servisu un izstrādes modeļiem. Studenti praktiski apgūs mākoņdatošanas sistēmas IaaS (infrastruktūra kā serviss) uzstādīšanu un konfigurēšanu, veidojot izpratni par mākoņdatošanas sistēmas infrastruktūras izveidi un administrēšanu, kā arī padziļinot sistēmtehniķa prasmes. Kursa mērķi – radīt izpratni par mākoņdatošanas arhitektūru, tās sistēmu uzbūves principiem, to drošību un servisu un izstrādes modeļiem, kā arī sniegt zināšanas par mākoņdatošanas izmantošanas priekšrocībām un problēmām.

Mācību nodrošinātājs

Mācību veids

Klātienē vai tiešsaistē

Mācību metodes

Mācību ilgums

Tiek izsniegts sertifikāts pēc kursa sekmīgas pabeigšanas

Maksa par mācībām

Mācību valoda

,

Mērķauditorija

Mērķauditorija pēc HPC zināšanu līmeņa

Nepieciešamās priekšzināšanas

Zinātnes nozare

Tehniskā joma

,