Mākoņdatošanas sistēmas izveide

Kursa mērķis ir attīstīt profesionālās kompetences, kas nepieciešamas informācijas tehnoloģiju projekta sagatavošanai un mākoņdatošanas servisu nodrošināšanai. Kursa saturs ir cieši saistīts ar modulī „Mākoņdatošana” iekļauto studiju kursu saturu. Kursa mērķis- attīstīt profesionālās kompetences, kas nepieciešamas informācijas tehnoloģiju projekta sagatavošanai un mākoņdatošanas servisu nodrošināšanai.

Mācību nodrošinātājs

Mācību veids

Klātienē vai tiešsaistē

Mācību metodes

Mācību ilgums

Tiek izsniegts sertifikāts pēc kursa sekmīgas pabeigšanas

Maksa par mācībām

Mācību valoda

,

Mērķauditorija

Mērķauditorija pēc HPC zināšanu līmeņa

Nepieciešamās priekšzināšanas

Zinātnes nozare

Tehniskā joma

,