Ontoloģijas datu izgūšanā

Kurss par ontoloģijas pamatiem datu iegūšanas uzdevumos ir domāts, lai sniegtu informācijas tehnoloģiju studējošiem ieskatu par zināšanu struktūrām un to pielietošanas iespējām. Kursa mērķis ir informēt par pieejām un rīkiem, kas ļauj iegūt, aprakstīt, strukturēt un izmantot formāli aprakstītas strukturētas zināšanas. Kurss piedāvā iespēju apgūt prasmes, kas ir nepieciešamas zināšanu bāzes izveidošanai un pielietošanai.

Mācību nodrošinātājs

Mācību veids

Klātienē vai tiešsaistē

Mācību metodes

Mācību ilgums

32h (16 nedēļu garumā)

Tiek izsniegts sertifikāts pēc kursa sekmīgas pabeigšanas

Maksa par mācībām

Mācību valoda

,

Mērķauditorija

Mērķauditorija pēc HPC zināšanu līmeņa

Nepieciešamās priekšzināšanas

,

Zinātnes nozare

Tehniskā joma

Datubāzes, zināšanas inženierzinātnēs