Serveru virtualizācija

Studiju kurss paredz izpratnes veidošanu par serveru virtualizācijas darbības un uzbūves principiem. Studenti praktiski apgūst servera virtualizācijas uzstādīšanu, aparatūras un virtuālo mašīnu konfigurēšanu, veidojot izpratni par serveru infrastruktūras izveidi un sistēmu administrēšanu. Praktiski apgūst dažādu OS serveru uzstādīšanu un konfigurēšanu, kuri nodrošina tīmekļa serveru, e-pasta, ssh, ftp, nfs u.c. interneta servisu darbību.

Mācību nodrošinātājs

Mācību veids

Klātienē vai tiešsaistē

Mācību metodes

Mācību ilgums

Tiek izsniegts sertifikāts pēc kursa sekmīgas pabeigšanas

Maksa par mācībām

Mācību valoda

,

Mērķauditorija

Mērķauditorija pēc HPC zināšanu līmeņa

Nepieciešamās priekšzināšanas

Zinātnes nozare

Tehniskā joma