Ievadkurss Matlab

RTU zinātniskajam personālam un mācībspēkiem tiek piedāvāta iespēja apgūt programmēšanas valodas MATLAB ievadkursu. MATLAB ir augsta līmeņa valoda un interaktīva vide skaitliskajiem aprēķiniem, vizualizēšanai un programmēšanai. To plaši lieto zinātniskajās aprindās un arvien plašāk arī RTU. MATLAB sistēmā ir ļoti daudz rīku (toolbox), bet, lai efektīvi darbotos ar tiem un lietotu savā zinātniskajā darbā, jāsaprot MATLAB valoda un kā strādāt ar MATLAB komandlogā.